jak se stát členem

ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V ČRS A O LOV RYB MUSÍ:

  1. Kontaktovat zástupce (výbor) naší místní organizaci ČRS Broumov.
  2. Podat přihlášku za člena.
  3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

VYPLNĚNÍ ONLINE 

  1. návod

zde

NA ZÁKLADĚ ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVANÉHO TESTU MO VYDÁ:

  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě Městský úřad Broumov - odbor životního prostředí (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při DDM Ulita Broumov, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

MO ČRS Broumov vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, dále pak územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS.

Případné další informace Vám budou poskytnuty na e-mailu: petrsan.petrsan@seznam.cz