KÁRNÁ OPATŘENÍ

Čl. 1

Porušení povinností stanovených zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu

rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně

některých zákonů (zákon o rybářství)

 KÁRNÉ PROVINĚNÍ ⇨ KÁRNÉ OPATŘENÍ

1. Osoba provádějící lov ryb v rybářském revíru úmyslně loví bez rybářského lístku nebo bez vydané příslušné platné povolenky k lovu ryb.

 vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

2. Osoba provádějící lov ryb nemá u sebe nebo na požádání nepředloží

rybářský lístek nebo povolenku k lovu.

(§ 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 ⇨ důtka, pokud opakovaně, pak zákaz lovu ryb na 1 až 6měsíců

3. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví

ryby v chráněných rybích oblastech, pokud je zde omezen nebo

zakázán lov ryb nebo vodních organismů.

(§ 5 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 zákaz lovu ryb na 6 měsíců pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců

4. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví

v rybářském revíru na více než 2 udice (3 udice).

(§ 13 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

  zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců

5. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví

v rybářském revíru na více než 2 udice (čtyři a více udic).

(§ 13 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

 zákaz lovu ryb na 12 měsíců pokud opakovaně, pak až na 24 měsíců

6. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že používá k lovu

ryb prostředky výbušné, otravné nebo látky omamné.

(§ 13 odst. 2 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

  vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

7. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že používá k lovu

ryb bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a

rozsošek, střílení ryb, tlučení ryb, chytání na šňůry, do rukou nebo do

ok.

(§ 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

8. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví za použití

elektrického proudu.

(§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

9. Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby pod

ledem.

(§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ zákaz lovu ryb na 9 měsíců, pokud opakovaně, pak až na12 měsíců

10.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá vybrané druhy ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování.

(§ 13 odst. 3 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak  až na 12 měsíců


11.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví vybrané druhy ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb. (§ 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ zákaz lovu ryb na 6 měsíců pokud opakovaně, pak až na 18 měsíců


12.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby mimo stanovené denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky.

(§ 13 odst. 3 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ zákaz lovu ryb na 2 měsíce pokud opakovaně, pak až na 6 měsíců


13.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo bránění tahu ryb po i proti vodě. (§ 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb


14.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu.

(§ 13 odst. 3 písm. e) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ zákaz lovu ryb na 3 měsíce pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců


15.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby v plavebních komorách.

(§ 13 odst. 3 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ zákaz lovu ryb na 3 měsíce pokud opakovaně, pak až na 6 měsíců


16.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby v blízkosti přehradních hrází méně než 100 m od hrázového tělesa. (§ 13 odst. 3 písm. g) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ zákaz lovu ryb na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 6 měsíců


17.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby ze silničních a železničních mostů.

(§ 13 odst. 3 písm. h) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ zákaz lovu ryb na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 6 měsíců


18.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody, nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování.

(§ 13 odst. 3 písm. i) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců19.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby do slupů nebo vrší.

(§ 13 odst. 3 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb


20.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním. (§ 13 odst. 3 písm. k) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ zákaz lovu ryb až na 2 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 9 měsíců


21.

Osoba provádějící lov ryb odepře bezdůvodně kontrolu ze strany člena rybářské stráže, hospodáře, jeho zástupce, nebo ze strany osoby pověřené příslušným rybářským orgánem.

(§ 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb


22.

Osoba provádějící lov ryb nevyznačí v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, a hmotnost ulovených ryb.

(§ 13 odst. 10 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ zákaz lovu ryb až na 3 měsíce

23.

Osoba provádějící lov ryb nevyznačí v povolence k lovu počet, druh ulovených ryb.

(§ 13 odst. 10 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)

⇨ zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců,

Čl. 2

Porušení povinností stanovených vyhláškou MZe č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

1.

Osoba provádějící lov ryb není přítomna u udic v době lovu na plavanou, položenou nebo čeřínkováním.

(§ 14 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ zákaz lovu ryb na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 9 měsíců


2.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby za použití systému samoseku.

(§ 14 odstavec 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců


3.

Osoba provádějící lov ryb nešetrně zachází s ulovenými rybami. (§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců


4.

Osoba provádějící lov ryb nedodrží povinnost po ulovení ryby, která je pro vědecké účely opatřena značkou.

(§ 15 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ zákaz lovu ryb na 1 měsíc, pokud opakovaně, pak až na 6 měsíců


5.

Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby nepovoleným způsobem.

(na mimopstruhových revírech § 16 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb., na pstruhových revírech § 17 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců


6.

a) Osoba provádějící lov ryb si v mimopstruhovém rybářském revíru přisvojí v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, více jak 7 kg všech druhů ryb a neukončí denní lov přisvojením si ryby, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg.

V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace.

b) Osoba provádějící lov ryb si přisvojí v mimopstruhovém revíru vedle úlovku uvedeného v § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb. více jak 3 ks ryb lososovitých a celková hmotnost denního úlovku přesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

(§ 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ zákaz lovu ryb na 12 měsíců pokud opakovaně, pak až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb


7.

Osoba provádějící lov ryb při lovu na pstruhovém revíru si přivlastní větší počet lososovitých ryb, než je povoleno, neskončí lov po ulovení povoleného počtu lososovitých ryb.

(§ 17 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ zákaz lovu ryb na 12 měsíců pokud opakovaně, pak až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

8.

Osoba provádějící lov ryb si při lovu na pstruhovém revíru na plavanou nebo položenou ponechá ulovené lososovité ryby.

(§ 17 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ zákaz lovu ryb na 12 měsíců pokud opakovaně, pak až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb


9.

Osoba provádějící lov ryb si z nedravých druhů ryb v jednom dnu přisvojí více jak 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila a neukončí denní lov přisvojením si ryby, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.

(§ 17 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ zákaz lovu ryb na 12 měsíců pokud opakovaně, pak až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb


10.

Osoba provádějící lov ryb nezapíše přisvojené ryby stanoveným způsobem.

(§ 16 odst. 4, § 17 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ zákaz lovu ryb až na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců


11.

Osoba provádějící lov ryb vrátí škodlivou rybu do pstruhového revíru. (§ 17 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ důtka, pokud opakovaně, pak zákaz lovu ryb na 2 až 5 měsíců


12.

Osoba provádějící lov loví ryby na udici, a současně do čeřínku, na více návazců na udici, čeřínkem větším jak 1 m2.

(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ zákaz lovu ryb na 6 měsíců pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců


13.

Osoba provádějící lov ryb použije za nástrahu ryb lososovitých, úhoře, chráněných druhů ryb, nebo ryb nedosahujících nejmenší lovné míry. (příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ zákaz lovu ryb na 12 měsíců pokud opakovaně, pak až na 24 měsíců


14.

Osoba provádějící lov ryb použije nepovolené nástrahy nebo nepovoleného technického prostředku k lovu.

(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ důtka nebo zákaz lovu ryb na 3 měsíce pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců


15.

Osoba provádějící lov ryb si vyhrazuje místa k lovu.

(§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)

⇨ zákaz lovu ryb na 1 měsíc pokud opakovaně, pak až na 3 měsíce

Čl. 3

Porušení povinností stanovených bližšími podmínkami výkonu rybářského práva, platnými na revírech ČRS, které vydal uživatel revíru

1.

Osoba provádějící lov loví ryby bez požadovaného vybavení - vyprošťovače háčků nebo míry pro zjištění délky ryb a podběráku.

⇨ důtka, pokud opakovaně, pak zákaz lovu ryb až na 3 měsíce


2.

Osoba provádějící lov ryb si přisvojí rybu, která má stanovenou horní míru.

⇨ zákaz lovu ryb na 6 měsíců pokud opakovaně, pak až na 18 měsíců


3.

Osoba provádějící lov ryb před zahájením lovu nezapíše nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu datum lovu a číslo revíru, včetně neproškrtne volné kolonky.

⇨ důtka nebo zákaz lovu ryb až na 3 měsíce pokud opakovaně, pak až 6 měsíců


4.

Osoba provádějící lov ryb neumožní rybářské stráži učinit zápis o provedené kontrole do oddílu II. povolenky k lovu.

⇨ zákaz lovu ryb až na 6 měsíců


5.

Osoba provádějící lov ryb poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby z plavidla v revíru nebo jeho části, kde nebyl uživatelem revíru povolen.

⇨ zákaz lovu ryb na 6 měsíců pokud opakovaně, pak až na 9 měsíců


6.

Osoba provádějící lov ryb nedodrží stanovených pravidel při lovu dravých druhů ryb na bójku.

⇨ zákaz lovu ryb na 3 měsíce pokud opakovaně, pak až 6 měsíců


7.

Osoba provádějící lov ryb po příchodu k místu lovu neprovede jeho úklid, pokud je znečištěno odpadky, neuklidí místo po skončení lovu, ničí přírodu, láme keře a stromy, používá předmětů označujících krmná místa.

⇨ důtka nebo zákaz lovu ryb 2 měsíce pokud opakovaně, pak na 6 měsíců


8.

Osoba provádějící lov ryb uchovává živé ryby nedovoleným způsobem (provléká za skřele, nechá uhynout nezabitou rybu, uchová ulovené ryby v zařízení, které neumožňuje rybě alespoň minimální pohyb).

⇨ zákaz lovu ryb na 6 měsíců pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců


9.

Osoby provádějící lov ryb používají společného zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.

⇨ důtka všem, kdo společné zařízení používali, pokud opakovaně, pak zákaz lovu ryb až na 3 měsíce

____________________

Případ, na který není pamatováno ve výše uvedeném přehledu nejpodstatnějších přestupků, je možno posoudit analogicky.

Čl. 4

Porušení jiných povinností

1.

Osoby provádějící lov ryb poruší jiné bližší podmínky výkonu rybářského práva stanovené uživatelem rybářského revírů a poruší podmínky lovu ryb v rybníkářství stanovené rybníkářem (organizační jednotkou ČRS).

Příkazce nebo kárný senát ukládá kárná opatření

přiměřeně nebo obdobně podle čl. 3.Slideshow Gallery